4. Wygładzanie chemiczne

Drukowane 3d brajlowskie oznaczenia dla osób niewidomych


Wygładzanie chemiczne tabliczek to opcjonalny krok profesjonalnej obróbki. Nie jest on wymagany, by tabliczki były czytelne - większość wykonywanych przez nas tabliczek nie podlega wygładzaniu. Ma ono jednak kilka zalet:

  • Wygładzone chemicznie tabliczki nabierają błyszczącej, profesjonalnie wyglądającej powierzchni, na której nie widać warstw,
  • Punkty Brajlowskie nabierają niemal idealnej kulistości, jak przy wytłoczeniu,
  • Przy doborze odpowiednich materiałów istnieje możliwość uzyskania przezroczystości i wykonywania poddruku.

Niestety, wygładzanie chemiczne nie jest procesem prostym i wymaga użycia niebezpiecznych chemikaliów (aceton, chloroform, dichlorometan).

** Prace te powinny wykonywać jedynie osoby posiadające odpowiednią wiedzę i doświadczenie. **

Informacje zamieszczone na tej stronie mają na celu jedynie przekazanie wskazówek dotyczących wykonywania tabliczek, nie stanowią jednak instrukcji pracy z niebezpiecznymi substancjami chemicznymi. Dlatego poniższe informacje należy traktować jedynie jako wskazówki i nie przyjmować ich bezkrytycznie. Fundacja Prowadnica nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe podczas prób wygładzania chemicznego tabliczek.

Wygładzanie ABS, ASA

ABS i ASA są rozpuszczalne w acetonie. Istnieje kilka metod wygładzania druków w oparach tej substancji. W przypadku tabliczek najważniejsze jest uzyskanie równomiernego efektu na całej powierzchni. W trakcie naszych testów najlepiej sprawdziło się podgrzewanie acetonu celem równego rozprowadzenia oparów. Najlepsze wyniki uzyskiwaliśmy w temperaturze 85°C przy ekspozycji tabliczki przez 10-15 minut. Wyniki te jednak będą prawdopodobnie znacznie się różnić w zależności od wykorzystanego naczynia i marki filamentu. ** Uwaga! Aceton jest substancją łatwopalną. Powyższą procedurę należy wykonywać jedynie w warunkach laboratoryjnych, bez wykorzystania źródeł ognia, iskier lub innych czynników mogących powodować zapłon. **

Wygładzanie PLA, PMMA, materiałów domieszkowanych

Materiały takie jak PLA nie poddają się rozpuszczaniu w acetonie, należy wykorzystać inne substancje chemiczne. Niestety PLA poddaje się rozpuszczeniu jedynie w bardzo toksycznych chemikaliach. My wykorzystujemy w tym celu dichlorometan. ** Uwaga! Dichlorometan to substancja bardzo niebezpieczna, a wdychanie jej oparów skutkuje utratą przytomności i śmiercią. Podczas pracy ZAWSZE należy zakładać maskę, okulary i rękawiczki ochronne! ** PLA w dichlorometanie rozpuszcza się znacznie lepiej niż ABS w acetonie i należy uważać, by nie wygładzić całego Brajla, uzyskując w praktyce gładką tabliczkę, kilka razy nam się to zdarzyło. Z naszych obserwacji wynika, że do wygładzenia tabliczki wystarczy nawet 6-10 minut w oparach dichlorometanu w temperaturze 35°C. Ponownie, prawdopodobnie temperatura i czas ekspozycji będą się różnić w zależności od wykorzystanego filamentu.


«« 3. Dobór parametrów i wydruk modelu

»» 5. Kontrola


Wróć do strony głównej