3(r)D Point

Drukowane 3d brajlowskie oznaczenia dla osób niewidomych


Wierzymy, że powszechność i osiągalność to podstawy dostępności. Świat dostępny nie tkwi za złoconymi wrotami, w strefie biznesowej, świat dostępny może być tylko tu i teraz.

Od 2021 roku prowadzimy eksperymenty z wykorzystaniem druku 3d w produkcji tabliczek z napisami w alfabecie Brajla, a także kodami QR, informacjami kontrastowymi, poddrukiem czy z zatopionymi tagami NFC. Wykonaliśmy łącznie ponad 1000 różnych tabliczek z najróżniejszymi ustawieniami i materiałami. Jako osoby niewidome sami testowaliśmy tabliczki w pierwszej kolejności, a następnie prezentowaliśmy je szerszemu gronu. Wiele z nich w ramach pilotażu zostało zupełnie za darmo przekazanych szkołom, urzędom, muzeom i szpitalom w całej Polsce, gdzie służą do dziś. Udało się nam przez to zarówno potwierdzić możliwość drukowania 3d tabliczek w alfabecie Brajla, ich trwałość i użyteczność, jak i stworzyć dokumentację i zalecenia uzyskania oczekiwanych wyników - Brajl wcale nie jest tak prosty w druku 3d i bardzo łatwo uzyskać efekt bardzo niezadowalający.

Teraz nadszedł czas na kolejny krok. Drukarki 3d stały się już sprzętem powszechnym: znajdziemy je w niemal każdej szkole (dzięki “Laboratoriom Przyszłości”), na niemal każdej uczelni, w domach wielu hobbystów i w urzędach. Naszym celem nie jest zatrzymywanie wiedzy dla siebie, przeciwnie, wierzymy w świat otwartego oprogramowania; świat, w którym szkoła, szpital, urząd, uniwersytet same dla siebie wydrukują niezbędne oznaczenia.

Koło z brajlowskim napisem Fundacja Prowadnica, w poddruku kod QR do strony Fundacji, logo i dane kontaktowe

O projekcie

Czym jest projekt 3(r)D Point?

3(r)D Point to projekt, którego celem jest popularyzacja wykonywania tabliczek z napisami w alfabecie Brajla z wykorzystaniem druku 3d. Wierzymy, że wraz z prostotą wykonywania takich oznaczeń będą się one stawały coraz powszechniejsze.

Na projekt składa się dokumentacja procesu, wykaz oficjalnie zatwierdzonych tabliczek oraz przykładowe modele.

Czy mogę przystąpić do projektu 3(r)D Point?

Oczywiście! Artykułem pierwszej potrzeby będzie drukarka 3d. Do tej pory testy przeprowadzane były jedynie na drukarkach FDM firmy Prusa, ale ogólne założenia procesu powinny być podobne niezależnie od używanych urządzeń.

Tabliczki powinny także nadawać się do drukowania w technologii SLA, więcej szczegółów dostępnych jest w dokumentacji.

Czy mogę uzyskać tabliczki z napisami w alfabecie Brajla dla swojej instytucji?

  1. Możliwe jest samodzielne wykonanie tabliczek zgodnie z instrukcjami zamieszczonymi na tej stronie Internetowej w przypadku posiadania odpowiedniego zaplecza technicznego i merytorycznego.
  2. Być może projektem uda się zainteresować lokalne przestrzenie makerspace, koła naukowe, które zgodzą się wykonać takie tabliczki za symboliczną opłatą.
  3. Fundacja Prowadnica wykonuje także tabliczki na zamówienie, więcej informacji dostępnych jest tutaj.

Czym jest Fundacja Prowadnica?

Fundacja Prowadnica to młoda organizacja założona przez osoby niewidome celem niesienia pomocy innym niewidomym. Nasze działania adresowane są przede wszystkim do ludzi młodych, a skupiają się wokół nowoczesnych technologii, działalności medialnej i informacyjnej, a także promowania wizerunku samodzielnych osób niewidomych w społeczeństwie.

Więcej o Fundacji można przeczytać na jej stronie Internetowej.

Co znajduje się na tej stronie?

Niniejsze repozytorium zawiera dokumentację wykonywania tabliczek z oznaczeniami w alfabecie Brajla z wykorzystaniem druku 3d w technologii FDM.

Znajdują się tutaj przykładowe modele, opracowania, skrócone poradniki i wskazówki.

Jak mogę wspomóc projekt 3(r)D Point?

Wsparcie medialne

Cele tego projektu uda się osiągnąć tylko wtedy, gdy wiedza o nim stanie się powszechna. Im więcej instytucji dowie się, że może samodzielnie wykonać dla siebie oznaczenia architektoniczne, tym większy będzie sukces przedsięwzięcia. Dlatego każde udostępnienie tej strony jest na wagę złota.

Wsparcie finansowe

Projekt 3(r))D Point nie powstał w ramach grantu czy dotacji, powstał w przekonaniu, że wyrażone nim idee są słuszne. Dlatego też będziemy ogromnie wdzięczni za każdą formę wsparcia naszych działań. O wsparciu i jego formach można przeczytać tutaj.

Uczestnictwo

Oczywiście najskuteczniejszą formą wsparcia projektu może być udział w nim. Będziemy także ogromnie zaszczyceni, jeśli zwrócą się do nas instytucje, które projekt ten wdrożyły.

5 kroków do uzyskania oznaczeń

  1. Utworzenie komputerowego modelu 3d tabliczki
  2. Wybór materiału
  3. Dobór parametrów i wydruk modelu
  4. (opcjonalnie) Wygładzenie chemiczne
  5. Kontrola

Szkolenia

Fundacja Prowadnica prowadzi szkolenia dla szkół, uczelni, firm z branży druku 3d w zakresie wykonywania oznaczeń w alfabecie Brajla.

W ramach szkolenia przedstawiane są odpowiednie narzędzia i techniki, a następnie wykonywane odpowiednie tabliczki, zgodnie ze zgłoszoną propozycją.

Celem realizacji szkolenia zapraszamy do kontaktu.

Zajęcia dla szkół

Matematyczny opis Brajla, fizyczne zaprojektowanie modelu, wydruk, wygładzenie chemiczne w laboratorium i zamontowanie tabliczek to doskonała okazja na połączenie matematyki, fizyki, chemii, techniki i informatyki w jednym projekcie.

W ten sposób uczniowie mogą wykorzystać swoją wiedzę do stworzenia oznaczeń, które posłużą szkole, urzędom, pobliskim szpitalom lub w innych miejscach z zapotrzebowaniem na dostępność architektoniczną.

Ze w\zględu na złożoność zagadnień szkolenie to dedykujemy przede wszystkim uczniom szkół średnich na profilach matematycznych, fizycznych lub chemicznych.

Dostępność dla osób niewidomych

Fundację Prowadnica tworzą osoby niewidome. Sami projektujemy, drukujemy, wygładzamy chemicznie wykonywane przez nas tabliczki, wiemy więc jak nauczyć tego również osoby z dysfunkcją wzroku.

Uczestnicy projektu

Wykaz instytucji uczestniczących w projekcie można odnaleźć tutaj.

Dokumentacja naukowa

Pozostałe linki